קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תש"פ

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.
להלן רשימת הקורסים הניתנים במכללה:

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/19 

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א

19/03/2019

16:00

21/04/2019

16:00

תיאוריות אישיות

22/03/2019

09:00

17/05/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

26/03/2019

16:00

14/05/2019

16:00

שיטות מחקר

29/03/2019

09:00

10/05/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א

02/04/2019

16:00

07/05/2019

09:00

סטטיסטיקה

05/04/2019

10:00

24/05/2019

10:00

פסיכופתולוגיה ב

12/04/2019

09:00

21/05/2019

16:00

פסיכופיזיולוגיה

14/04/2019

16:00

29/05/2019

16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב

30/04/2019

16:00

31/05/2019

09:00

 

*