קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תש"פ

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

 

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/19 סמסטר א'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א

19/03/2019

16:00

21/04/2019

16:00

תיאוריות אישיות

22/03/2019

09:00

17/05/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

26/03/2019

16:00

14/05/2019

16:00

שיטות מחקר

29/03/2019

09:00

10/05/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א

02/04/2019

16:00

07/05/2019

09:00

סטטיסטיקה

05/04/2019

10:00

24/05/2019

10:00

פסיכופתולוגיה ב

12/04/2019

09:00

21/05/2019

16:00

פסיכופיזיולוגיה

14/04/2019

16:00

29/05/2019

16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב

30/04/2019

16:00

31/05/2019

09:00

 

 

מועדי בחינות  סמסטר ב'

 

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א

4/06/2019

16:00

07/07/2019

16:00

תיאוריות אישיות

07/06/2019

09:00

19/07/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

11/06/2019

16:00

21/07/2019

16:00

שיטות מחקר

14/06/2019

09:00

26/07/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א

25/06/2019

16:00

28/07/2019

16:00

סטטיסטיקה

30/06/2019

17:00

31/07/2019

16:00

פסיכופתולוגיה ב

03/07/2019

16:00

04/08/2019

16:00

פסיכופיזיולוגיה

08/07/2019

16:00

08/08/2019

16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב

05/07/2019

10:00

06/08/2019

16:00