קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשע"ח

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה. להלן רשימה הקורסים הניתנים במכללה:

קורסי השלמה לתרפיה באמנות – מתכונת משולבת

שם הקורס שם המרצהתאריך פתיחהבחינה- מועד אבחינה מועד ב
שיטות מחקרד"ר נורית לוי מדיני1/3/17יום ו 16/6/17
בשעה 09:00
יום א 9/7/17
בשעה 17:00
שיטות  מחקרד"ר נורית לוי מדיני1/7/17יום א' 17/9/17
בשעה 17:00
יום א 8/10/17
בשעה 17:00
פסיכולוגיה התפתחותית אמר רונן קובלסקי1/3/17יום ג 13/6/17
בשעה 17:00
יום ב 3/7/17
בשעה 17:00
פסיכולוגיה התפתחותית אמר רונן קובלסקי1/7/17יום ה' 24/8/17
בשעה 17:00
יום ג 13/9/17
בשעה 17:00
פסיכולוגיה התפתחותית במר רונן קובלסקי1/7/2017יום ה 31/8/17
בשעה 17:00
יום ג 26/9/17
בשעה 17:00
פסיכופיזיולוגיהד"ר גלית לנדסהוט1/3/17יום ב 10/7/17
בשעה 17:00
יום ד 2/8/17
בשעה 17:00
פסיכופיזיולוגיהד"ר גלית לנדסהוט1/7/17יום ד 13/9/17
בשעה 17:00
יום ד 18/10/17
בשעה 17:00
תיאוריות אישיותד"ר ז'אנה פורת1/3/17יום ו 9/6/17
בשעה 09:00
יום ד 5/7/17
בשעה 17:00
תיאוריות אישיותד"ר ז'אנה פורת1/7/2017יום ו 8/9/17
בשעה 09:00
יום ד 25/10/17
בשעה 17:00
פסיכולוגה התפתחותית במר רונן קובלסקי1/3/17יום ב 26/6/17
בשעה 17:00
יום ד 12/7/17
בשעה 17:00
מבוא לפסיכולוגיהד"ר אלון יפה1/3/17יום ד 28/6/17
בשעה 17:30
יום ד 19/7/17
בשעה 17:30
מבוא לפסיכולוגיהד"ר אלון יפה1/7/17יום א 3/9/17
בשעה 17:30
יום ג 3/10/17
בשעה 17:30
סטטיסטיקהמר ערן אלצ'ק1/3/17יום ה 20/7/17
בשעה 16:30
יום ד 2/8/17
בשעה 16:30
סטטיסטיקהמר ערן אלצ'ק1/7/17יום א 24/9/17
בשעה 17:00
יום ב 30/10/17
בשעה 17:00

קורסי השלמה בתרפיה באומנות – מתכונת פרונטאלית

קורסים במתכונת פרונטאלית שם המרצה תאריך פתיחה תאריך סיום מועדים
פסיכופתולוגיה אד"ר יעקב דפנה20/4/20176/6/201720/4, 27/4, 18/5, 23/5, 6/6
פסיכוופתולוגיה בד"ר יעקב דפנה20/6/201718/7/201720/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7