קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשע"ט

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.
להלן רשימת הקורסים הניתנים במכללה:

מועדי בחינות לקורסים שהחלו בתאריך 1/3/18

שם הקורסמועד אשעהמועד בשעה
פסיכולוגיה התפתחותית א08/06/201809:0006/07/201809:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב12/06/201817:0010/07/201817:00
פסיכופתולוגיה  א15/06/201811:0012/07/201811:00
סטטיסטיקה19/06/201817:0017/07/201817:00
תיאוריות אישיות22/06/201809:0020/07/201809:00
פסיכופתולוגיה  ב26/06/201817:0024/07/201817:00
שיטות מחקר29/06/201809:0027/07/201809:00
פסיכופיזיולוגיה02/07/201817:0002/08/201817:00
מבוא לפסיכולוגיה04/07/201817:0031/07/201817:00


מועדי בחינות לקורסים שהחלו בתאריך 1/1/18

שם הקורסמועד אשעהמועד בשעה
מבוא לפסיכולוגיה28/03/201817:0015/05/201817:00
תיאוריות אישיות02/04/201817:0025/05/201809:00
סטטיסטיקה04/04/201817:0029/05/201817:00
פסיכולוגיה התפתחותית א10/04/201817:0008/05/201817:00
שיטות מחקר13/04/201809:3018/05/201809:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב24/04/201817:0022/05/201817:00
פסיכופתולוגיה  א27/04/201809:3011/05/201809:30
פסיכופיזיולוגיה01/05/201817:0005/06/201817:00
פסיכופתולוגיה  ב04/05/201809:3001/06/201809:30