קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשע"ט

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.
להלן רשימת הקורסים הניתנים במכללה:

 

מועדי בחינות לקורסים שהחלו בתאריך 1/7/18

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לפסיכולוגיה

02/09/2018

17:00

03/10/2018

17:00

התפתחותית א

05/09/2018

16:00

05/10/2018

09:00

שיטות מחקר

07/09/2018

09:00

19/10/2018

09:00

פסיכופתולוגיה א

12/09/2018

17:00

16/10/2018

17:00

פסיכופתולוגיה ב

14/09/2018

09:00

23/10/2018

17:00

פסיכופיזיולוגיה

17/09/2018

17:00

09/10/2018

17:00

תיאוריות אישיות

21/09/2018

09:30

12/10/2018

09:30

סטטיסטיקה

25/09/2018

17:00

28/10/2018

17:00

התפתחותית ב

28/09/2018

09:00

26/10/2018

09:00

 

 

מועדי בחינות לקורסים שהחלו בתאריך 1/3/18

שם הקורסמועד אשעהמועד בשעה
פסיכולוגיה התפתחותית א08/06/201809:0006/07/201809:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב12/06/201817:0010/07/201817:00
פסיכופתולוגיה  א15/06/201811:0012/07/201817:00
סטטיסטיקה19/06/201817:0017/07/201817:00
תיאוריות אישיות22/06/201809:0020/07/201809:00
פסיכופתולוגיה  ב26/06/201817:0024/07/201817:00
שיטות מחקר29/06/201809:0027/07/201809:00
פסיכופיזיולוגיה02/07/201817:0002/08/201817:00
מבוא לפסיכולוגיה04/07/201817:0031/07/201817:00*