קורסי השלמה – חברה ואמנויות

קורסי השלמה לקראת תואר שני שנה"ל תשע"ח

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בחברה ואמנויות מפורטים בתנאי הקבלה. להלן רשימה הקורסים הניתנים במכללה:

קורסי השלמה לחברה ואמנויות – מתכונת מקוונת

 

מחזור ראשון

שם הקורס שם המרצה תאריך פתיחה בחינה- מועד א בחינה- מועד ב 
החברה הישראלית ד"ר מירב נקר סדי 01/05/201808/07/201802/08/2018
מבוא לפסיכולוגיה מר רונן קובלסקי 01/05/201817/07/201821/08/2018
מבוא לסוציולוגיה ד"ר הילה העליון01/05/201824/07/201807/08/2018
פסיכולוגיה חברתית ד"ר הילה העליון 01/05/201831/07/201814/08/2018

 

מחזור שני

שם הקורס שם המרצה תאריך פתיחה בחינה- מועד א בחינה- מועד ב 
מבוא לסוציולוגיה ד"ר הילה העליון01/07/201816/09/201809/10/2018
החברה הישראלית ד"ר מירב נקר סדי 01/07/201820/09/201804/10/2018
פסיכולוגיה חברתית ד"ר הילה העליון 01/07/201802/10/201814/10/2018
מבוא לפסיכולוגיה מר רונן קובלסקי 01/07/201816/10/201823/10/2018

 

*