קורסי השלמה – חברה ואמנויות

קורסי השלמה לקראת תואר שני שנה"ל תשע"ח

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בחברה ואמנויות מפורטים בתנאי הקבלה. להלן רשימה הקורסים הניתנים במכללה:

קורסי השלמה לחברה ואמנויות – מתכונת מקוונת

מחזור ראשון

שם הקורסשם המרצהתאריך פתיחהבחינה- מועד אבחינה מועד ב
מבוא לסוציולוגיהד"ר הילה העליון1/6/17יום א 9/7/17
בשעה 17:00
יום ה 10/8/17
בשעה 17:00
החברה הישראליתד"ר מירב נקר-סדי1/6/17יום ג 18/7/17
בשעה 16:00
יום א 13/8/17
בשעה 16:00
פסיכולוגיה חברתיתד"ר הילה העליון1/6/17יום ו 21/7/17
בשעה 09:00
יום ד 16/8/17
בשעה 17:00
מבוא לפסיכולוגיהד"ר אלון יפה1/6/17יום א 30/7/17
בשעה 17:30
יום ד 13/9/17
בשעה 17:30

מחזור שני

שם הקורסשם המרצהתאריך פתיחהבחינה- מועד אבחינה מועד ב
מבוא לסוציולוגיהד"ר הילה העליון15/7/17יום ד 27/9/17
בשעה 17:00
יום ו 27/10/17
בשעה 9:00
החברה הישראליתד"ר מירב נקר-סדי15/7/17יום ג 12/9/17
בשעה 16:00
יום ג 24/10/17
בשעה 16:00
פסיכולוגיה חברתיתד"ר הילה העליון15/7/17יום ו 18/9/17
בשעה 17:00
יום א 15/10/17
בשעה 17:00
מבוא לפסיכולוגיהד"ר אלון יפה1/7/17יום א 3/9/17
בשעה 17:30
יום ג 3/10/17
בשעה 17:30