לוח אקדמי

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשע"ח

לוח אקדמי של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לשנה"ל תשע"ח

פתיחת סמסטר א                    29 באוקטובר 2017

חופשת חנוכה                          13-19 בדצמבר 2017

סיום סמסטר א                         9 בפברואר 2018

חופשת סמסטר                        12 בפברואר 2018 – 3 במרץ 2018

פתיחת סמסטר ב                      4 במרץ 2018

חופשת פסח                             24 במרץ 2018 – 7 באפריל 2018

יום הזיכרון ויום העצמאות            17-19 באפריל 2018

שבועות                                   20 במאי 2018

סיום סמסטר ב                         29 ביוני 2018