לוח אקדמי

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשע"ז

לוח אקדמי של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לשנה"ל תשע"ז

פתיחת סמסטר א30 באוקטובר 2016
חופשת חנוכה25-31 בדצמבר 2016
סיום סמסטר א10 בפברואר 2017
חופשת סמסטר12 בפברואר 2017 – 5 במרץ 2017
פתיחת סמסטר ב5 במרץ 2017
חופשת פסח5-18 באפריל 2017
יום הזיכרון ויום העצמאות30 באפריל 2017 – 2 במאי 2017
שבועות30-31 במאי 2017
סיום סמסטר ב27 ביוני 2017