Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתו של אורי עתיר ז"ל

צוות המכללה והבוגרים משתתפים בצערה של פרופ' אריאלה פרידמן על פטירתו של בן זוגה אורי עתיר ז"ל.
בשל המצב, ה"שבעה" תתקיים בחיק המשפחה בלבד.
מי ייתן ולא תדעו עוד צער.