Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

החשיבה הפסיכודרמטית בשירות הריוורי בטיפול פרטני בפסיכודרמה

אורית מס גולדמן פסיכודרמטיסטית מוסמכת ואנליטיקאית קבוצתית מרצה ותיקה בביה"ס לחברה ואומנויות,
פרסמה לאחרונה מאמר המדבר על אופציה נוספת בטיפול פרטני בפסיכודרמה.
המתודה הפסיכודרמטית היא קבוצתית במקורה, ואנחנו המטפלים בפסיכודרמה מחפשים עוד ועוד אפשרויות  כיצד ליישם אותה בטיפול פרטני.
האופציה המוצעת במאמר היא, שימוש והרחבה של מטפורות שעולות בטיפול עי מטפל ומטופל גם יחד.
האופן החוויתי שבה ניתן לעבוד עם המטפורות הללו מאפשר תהליך שלא מאבד את העיקר של הפסיכודרמה שהוא  עיבוד חוויתי של החומר שעולה בטיפול. היכולת לדמיין את המטפורות באופן מפורט  ולעבוד דרכן מאפשר ערוץ היזכרות חוויה ועיבוד בטיפול זה.

לקריאת המאמר המלא יש ללחוץ כאן 

אורית מס גולדמן