Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הנחיית קבוצות במסלול טיפול באמנויות

לאור הצורך ההולך וגובר בשנים האחרונות להבנת התהליכים הקבוצתיים בעבודה טיפולית,

אנו שמחים להיות  המוסד האקדמי הראשון בארץ הנושא את דגל החדשנות ויוביל החל משנה"ל  הבאה (תש"פ) תוכנית ללימודי תואר שני בטיפול באמנויות בשילוב לימודי תעודה בהנחיית קבוצות.

למה חשוב ללמוד הנחיית קבוצות?

לימודי הנחיית קבוצות מציעים הזדמנות ייחודית לשלב ידע ותיאוריה עם מיומנויות , כלים ופרקטיקות בעבודה קבוצתית, ונותנים מענה משמעותי לצורך הרחבת  אפשרויות התעסוקה עם סיום הלימודים.

הנחיית קבוצות הינה כלי אפקטיבי ביותר בעבודתו של המטפל,  והדינאמיקה המתקיימת  בקבוצה מאפשרת להתבונן, לחקור ולהבין את מקומם של המשתתפים, תוך כדי הצבת יעדים  וחיפוש דרכים ליישומם.

לימודי התעודה יאפשרו למסיימים עבודה בקבוצות מעולמות תוכן שונים, בהתאם לתחומי העניין של הלומד.