טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים כלליים

טופס הוראה לחיוב חשבון

טופס בקשה להנפקת תעודת סטודנט

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות

טופס הרשמה לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

תואר שני בחברה ואמנויות

טופס המלצה

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחברה ואמנויות 

קורסי קדם לתואר שני בחברה ואמנויות

טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות

טופס המלצה

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בטיפול באמנויות

טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בטיפול באמנות

טופס הרשמה להשלמת שעות אמנות חזותית במכללה (300 שעות)

טופס הרשמה להשלמת שעות אמנות חזותית במכללה (50 שעות)

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים

טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בטיפול באמנות

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנות למטפלים מנוסים

תקנון תשפ"א

תקנון אקדמי תשפ"א
תקנון שכ"ל תשפ"א

תקנון תש"פ

תקנון אקדמי תש"פ

תקנון שכ"ל תש"פ

תקנון תשע"ח

תקנון אקדמי תשע"ח

תקנון שכ"ל תשע"ח

תקנון תשע"ז

תקנון אקדמי תשע"ז

תקנון שכ"ל תשע"ז

תקנון תשע"ו

תקנון אקדמי תשע"ו

תקנון שכ"ל תשע"ו

תקנון תשע"ה

 תקנון שכר לימוד תשע"ה

תקנון תשע"ד

נספח א

נספח ב

נספח ג

נספח ד

נספח ה

נספח ו