קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"א

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/20 סמסטר א'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר15/05/202009:0012/06/202009:00
תיאוריות אישיות17/05/202016:0019/06/202009:00
פסיכופתולוגיה א' 19/05/202017:0009/06/202017:00
פסיכופתולוגיה ב' 22/05/202009:0023/06/202017:00
פסיכופיזיולוגיה 24/05/202016:0025/06/202017:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'26/05/202017:0016/06/202017:00
מבוא לפסיכולוגיה31/05/202016:0030/06/202017:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'02/06/202017:0006/07/202016:00
סטטיסטיקה05/06/202010:0002/07/202016:00

 

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/3/20 סמסטר ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'02/06/202017:0006/07/202016:00
סטטיסטיקה05/06/202010:0002/07/202016:00
פסיכופתולוגיה א'09/06/202017:0013/07/202016:00
שיטות מחקר12/06/202009:0031/07/202009:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'16/06/202017:0024/07/202009:00
תיאוריות אישיות19/06/202009:0017/07/202009:00
פסיכופתולוגיה ב'23/06/202017:0027/07/202016:00
פסיכופיזיולוגיה25/06/202017:3021/07/202016:00
מבוא לפסיכולוגיה30/06/202017:0015/07/202017:00

 

 

קורסי השלמה – סמסטר קיץ מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר31/08/202016:0001/10/202016:00
סטטיסטיקה04/09/202009:0004/10/202016:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'06/09/202016:0008/10/202016:00
מבוא לפסיכולוגיה08/09/202016:0013/10/202016:00
תיאוריות אישיות11/09/202009:0016/10/202009:00
פסיכופתולוגיה א' 13/09/202016:0019/10/202016:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'17/09/202016:0022/10/202016:00
פסיכופתולוגיה ב' 21/09/202016:0027/10/202017:00
פסיכופיזיולוגיה 30/09/202016:0029/10/202016:00