קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"א

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

 

קורסי השלמה – סמסטר קיץ מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר31/08/202016:0001/10/202016:00
סטטיסטיקה04/09/202009:0004/10/202016:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'06/09/202016:0008/10/202016:00
מבוא לפסיכולוגיה08/09/202016:0013/10/202016:00
תיאוריות אישיות11/09/202009:0016/10/202009:00
פסיכופתולוגיה א' 13/09/202016:0019/10/202016:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'17/09/202016:0022/10/202016:00
פסיכופתולוגיה ב' 21/09/202016:0029/10/202016:00
פסיכופיזיולוגיה 30/09/202016:0027/10/202017:00