קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"א

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/20 סמסטר א'

שם הקורס מועד א שעה מועד ב שעה
פסיכולוגיה התפתחותית א' 23/03/2020 16:00 21/04/2020 17:00
פסיכופתולוגיה ב' 23/03/2020 16:00 21/04/2020 17:00
תיאוריות אישיות 27/03/2020 09:00 23/04/2020 16:00
פסיכופיזיולוגיה 29/03/2020 16:00 30/04/2020 16:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב' 31/03/2020 17:00 26/04/2020 16:00
פסיכופתולוגיה א' 31/03/2020 17:00 26/04/2020 16:00
מבוא לפסיכולוגיה 05/04/2020 17:00 03/05/2020 16:00
סטטיסטיקה 07/04/2020 16:00 08/05/2020 10:00
שיטות מחקר 17/04/2020 09:00 15/05/2020 09:00