קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"א

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/20 סמסטר א'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'23/03/202016:0021/04/202017:00
פסיכופתולוגיה ב'23/03/202016:0021/04/202017:00
תיאוריות אישיות27/03/202009:0023/04/202016:00
פסיכופיזיולוגיה29/03/202016:0030/04/202016:00
פסיכופתולוגיה א'31/03/202017:0026/04/202016:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'31/03/202017:0026/04/202016:00
מבוא לפסיכולוגיה05/04/20201670003/05/202016:00
סטטיסטיקה07/04/202016:0008/05/202010:00
שיטות מחקר17/04/202009:0015/05/202009:00

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/3/20 סמסטר ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'02/06/202017:0006/07/202016:00
סטטיסטיקה05/06/202010:0002/07/202016:00
פסיכופתולוגיה א'09/06/202017:0013/07/202016:00
שיטות מחקר12/06/202009:0031/07/202009:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'16/06/202017:0024/07/202009:00
תיאוריות אישיות19/06/202009:0017/07/202009:00
פסיכופתולוגיה ב'23/06/202017:0027/07/202016:00
פסיכופיזיולוגיה25/06/202017:3021/07/202016:00
מבוא לפסיכולוגיה30/06/202017:0015/07/202017:00