קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תש"פ

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

 

מועדי בחינות לקורסים שיחלו בתאריך 1/1/19 סמסטר א'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'

19/03/2019

16:00

21/04/2019

16:00

תיאוריות אישיות

22/03/2019

09:00

17/05/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

26/03/2019

16:00

14/05/2019

16:00

שיטות מחקר

29/03/2019

09:00

10/05/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א'

02/04/2019

16:00

07/05/2019

09:00

סטטיסטיקה

05/04/2019

10:00

24/05/2019

10:00

פסיכופתולוגיה ב'

12/04/2019

09:00

21/05/2019

16:00

פסיכופיזיולוגיה

14/04/2019

16:00

29/05/2019

16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

30/04/2019

16:00

31/05/2019

09:00

 

 

מועדי בחינות  סמסטר ב'

 

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'

4/06/2019

16:00

07/07/2019

16:00

תיאוריות אישיות

07/06/2019

09:00

19/07/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

11/06/2019

16:00

21/07/2019

16:00

שיטות מחקר

14/06/2019

09:00

26/07/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א'

25/06/2019

16:00

28/07/2019

16:00

סטטיסטיקה

30/06/2019

17:00

31/07/2019

16:00

פסיכופתולוגיה ב'

03/07/2019

16:00

04/08/2019

16:00

פסיכופיזיולוגיה

08/07/2019

17:00

08/08/2019

16:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

05/07/2019

10:00

06/08/2019

16:00

 

מועדי בחינות  סמסטר ג'

 

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכולוגיה התפתחותית א'

03/09/2019

16:00

03/10/2019

16:00

תיאוריות אישיות

13/09/2019

09:00

04/10/2019

09:00

מבוא לפסיכולוגיה

08/09/2019

16:00

06/10/2019

16:00

שיטות מחקר

20/09/2019

09:00

11/10/2019

09:00

פסיכופתולוגיה א'

11/09/2019

16:00

10/10/2019

16:00

סטטיסטיקה

15/09/2019

17:00

15/10/2019

17:00

פסיכופתולוגיה ב'

25/09/2019

16:00

17/10/2019

17:00

פסיכופיזיולוגיה

23/09/2019

16:00

24/10/2019

17:00

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

16/09/2019

16:00

22/10/2019

17:00