Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסי השלמה – השלמת שעות אמנויות ללימודי תואר שני בטיפול בפסיכודרמה ותואר שני בטיפול בתנועה ומחול

קורסי השלמה לקראת תואר שני שנה"ל תש"פ

 

השלמות שעות אומנות עבור לימודי תואר שני טיפול באמנויות פסיכודרמה ומחול ותנועה

הקורסים יתקיימו בקריה האקדמית אונו, בקמפוס קרית אונו באולם 10.

 

שם הקורס  שם המרצה  תאריכים
קורס מרוכז
תאטרון ומחול
ד"ר רונן ברגר בימי  ג'-ה'

בין השעות 09:00-18:00

6-8/8,   13-15/8

קורס סמסטריאלי

תאטרון ומחול

גב' גליה פידקין בימי שני בין השעות 09:00-17:00

החל מתאריך 12.08.19 למשך 6 מפגשים.

קורס מרוכז
תאטרון ומחול
 מר אריה בורשטיין בימי  א'-ה'

בין השעות 09:00-18:00

יום ו' 09:00-14:00

22-27/9

 

 

עלות המכינה: 150 ש"ח דמי רישום + 1300 ש"ח בגין המכינה.

להרשמה פנו למחלקת ייעוץ והרשמה בטלפון 09-8656501 שלוחה 1

*כפוף לשינויים ומותנה במספר הנרשמים.