קורסי השלמה – חברה ואמנויות

קורסי השלמה לקראת תואר שני שנה"ל תש"פ

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בחברה ואמנויות מפורטים בתנאי הקבלה. להלן רשימה הקורסים הניתנים במכללה:

קורסי השלמה לחברה ואמנויות – מתכונת מקוונת

 

מחזור ראשון

שם הקורס שם המרצה תאריך פתיחה בחינה- מועד א בחינה- מועד ב 
החברה הישראלית ד"ר מירב נקר סדי 01/04/201903/07/201922/07/2019
מבוא לפסיכולוגיה מר רונן קובלסקי 01/04/201909/07/201929/07/2019
מבוא לסוציולוגיה ד"ר הילה העליון01/04/201910/07/201924/07/2019
פסיכולוגיה חברתית ד"ר הילה העליון 01/04/201917/07/201931/07/2019

 

מחזור שני

שם הקורס שם המרצה תאריך פתיחה בחינה- מועד א בחינה- מועד ב 
מבוא לסוציולוגיה ד"ר הילה העליון01/07/201904/09/201923/09/2019
החברה הישראלית ד"ר מירב נקר סדי 01/07/201909/09/201918/09/2019
פסיכולוגיה חברתית ד"ר הילה העליון 01/07/201908/09/201925/09/2019
מבוא לפסיכולוגיה מר רונן קובלסקי 01/07/201917/09/201903/10/2019