Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תואר שני בטיפול באמנויות – השלמה למטפלים מנוסים

מטפלים מנוסים? בואו להשלים תואר שני בטיפול באמנויות

מטפלים באמנויות בעלי ניסיון ובעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר יכולים מהיום להשלים את התואר השני בטיפול באמנויות בתוך שנה אחת. התכנית של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אושרה ע"י המל"ג והיא מתקיימת במהלך שני סמסטרים, ביום לימודים שבועי (יום ראשון), בתוספת מספר ימים מרוכזים במועדים ידועים מראש.

לפרטים המלאים אודות התכנית, לחצו כאן