Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צוות המכללה והבוגרים משתתפים בצערה של לילך שוורץ עם פטירתו של אביה, ומוסרת תנחומיה.

עקב המצב ההלוויה והשבעה יתקיימו בחיק המשפחה בלבד.

מי ייתן ולא תדעו עוד צער.