Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מסלולי לימוד

תואר שני בטיפול באמנות חזותית בשילוב תעודה בהנחיית קבוצות תרפיה באמנות חזותית

תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול באמנות חזותית, תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, ומאפשרת להם להשתלב במסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות. האמנות החזותית היא כלי בעל עוצמה להבעה אישית, להקלה ולריפוי. למידע נוסף

תואר שני בטיפול למטפלים מנוסים 

מטפלים באמנויות בעלי ניסיון ובעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר יכולים להשלים את התואר השני בטיפול באמנויות בתוך שנה אחת. התכנית אושרה ע"י המל"ג והיא מתקיימת במהלך שני סמסטרים, ביום לימודים שבועי.

תואר שני בחברה ואמנויות

התואר השני בחברה ואמנויות מתמקד בקשרים  שבין החברה לאמנויות, ובוחן את כוחה של האמנות ככלי מניע של תהליכים חברתיים. שילוב של תכנים אקדמיים עם סיורים, סדנאות ועבודה מעשית מאפשר תהליך למידה חוויתי למידע נוסף

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול
תרפיה בתנועה ומחול

תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בתנועה ומחול, תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, על מנת לאפשר להם להשתלב במסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות. שפת התנועה מאפשרת למטופל להביע עצמו באופן לא מילולי, ובכך לאפשר הקלה, ריפוי והעצמה.

למידע נוסף

תואר שני בטיפול בפסיכודרמה
תרפיה בפסיכודרמה

תוכנית הלימודים מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בפסיכודרמה, תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, על מנת לאפשר להם להשתלב במסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות. באמצעות פסיכודרמה יוכלו אנשי מקצוע לתרום מהידע היחודי ומאפשרויות הטיפול המתאימות ולתת מענה לאוכלוסיות שונות בקהילה ובחברה.

למידע נוסף