Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הדרכה למטפלים באמנויות – המרכז ללימודים מתקדמים

הדרכה למטפלים באמנויות, קורסים והשתלמויות לימודים למטפלים באמנויות

המכללה שמחה להציע קורסים מתקדמים למטפלים באמנויות:

קורס  CBT יישומי 
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) הנו תחום טיפול מבוסס מחקר המתמקד בתהליכי חשיבה ועיבוד מידע רגשי תוך שינוי דפוסי התנהגות וחשיבה לא יעילים הגורמים לסבל פסיכולוגי ולקשיים בתפקוד. הטיפול הקוגניטיבי שם דגש על התערבויות ביצועיות ותירגול תוך שותפות אקטיבית ושקיפות של המטפל והמטופל והוא שואף לסייע למטופל לאמץ עמדות ואמונות אדפטיביות יותר בהווה תוך התבססות על ההיסטוריה המשפחתית וההתפתחותית. CBT הוכיח את יעילותו המשמעותית בטיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעות וקשיים שונים כגון: קשיים חברתיים, קשיים רגשיים, חרדה, דיכאון ועוד.

בקורס נחשף לעיקרי התורה הקוגניטיבית התנהגותית ויישומה, נפגוש דרכי ההתבוננות, תשאול, ועבודה עם המטופל, נלמד להכיר חלק מדפוסי החשיבה וההתנהגות הלא יעילים וכיצד לסייע למטופל לשנותם. בהמשך נבחן באמצעות דוגמאות קליניות ותרגול את האופנים השונים שבהם נתן להשתמש בCBT  כגורם מעשיר, המפרה את הטיפול באומנות.

קורס הדרכת הורים בשילוב אמנויות 
הדרכת הורים הינה חלק בלתי נפרד מעבודתו של המטפל באמצעות אמנות כיום. מתוך תפיסה זו, יעסוק הקורס בבניית דיאלוג פורה ומרחיב בין הגישות התיאורטיות השונות העוסקות בהדרכה ובטיפול בהורים, לבין התנסויות קליניות בשילוב אמנות חזותית. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם היבטים מרכזיים ומשמעותיים בחוויית ההורות, על רצף התפתחותי, החל מהמעבר להורות ועד להורות למתבגרים, ויאפשר לסטודנטים מפגש עם שאלות וסוגיות המעסיקות אותם בעבודתם בשטח, תוך כדי הקניה ולימוד של כלים להדרכת הורים בשילוב באמנות.

לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות אל מחלקת הייעוץ בטלפון 09-8656501 שלוחה 1