Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תואר שני בחברה ואמנויות

אודות התואר

ראש התכנית: פרופ' מרים גולן

התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי והתנסויות בשילוב אמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות והקניית כלים ליישומן בתחומי פעילות בחברה.

המסלול בחברה ואמנויות יאפשר לסטודנטים:

 • למידה תיאורטית המדגישה חשיבה ביקורתית ויישומה.
 • רכישת כלים מקצועיים בהנחיית קבוצות ובפתרון קונפליקטים.
 • התנסות באמנויות ככלי להבעה אישית ולמודעות חברתית.
 • התנסות בפעילות בקהילה במסגרת עבודה מעשית למטרת שינוי חברתי.
 • התנסות בתחומים ובאוכלוסיות כגון: חינוך, נשים, גיל שלישי ונוער בסיכון, לצורך הובלת תהליכים של שינוי בתחומים אלו.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, המעוניינים ללמוד תיאוריות אקדמיות מתקדמות ולקבל כלים יישומיים אשר יאפשרו להם לעסוק בעבודה קבוצתית וקהילתית ולהוביל לשינויים חברתיים באמצעות אמנויות. רבים מהתלמידים בתכנית הינם אנשי ייעוץ, תמיכה, חינוך והוראה המעוניינים להוביל שינוי במסגרת בה הם פועלים, בקהילה ובחברה.

אודות התואר השני בחברה ואמנויות

התואר השני בחברה ואמנויות מייצג חוויה אקדמית ייחודית המחברת את אתגרי החברה הסובבת אותנו עם עולם האמנויות. התכנית מבוססת על גופי ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה וההיסטוריה, כמו גם: ניתוח חברתי-ביקורתי, תחומי אמנות ציבורית, הנחיית קבוצות ופיתוח מיומנויות להתערבות קהילתית. תכנית הלימודים מגוונת ומעשירה וכוללת תחומי תוכן הזוכים לעניין גובר ומעמיק באקדמיה, בחברה ובתקשורת.

תכנית הלימודים של התואר השני בחברה ואמנויות מאופיינת בלמידה חווייתית, המושתתת על תכנים אקדמיים מרתקים, שנלמדים בקבוצות קטנות ומטפחות. סיורים, התנסויות אישיות וסדנאות מהווים חלק משמעותי מתכנית הלימודים. מפגשים ייחודיים אלו מאפשרים לסטודנטים לטעום מכוחן של האמנויות ככלי בשינוי חברתי, ולהכיר מקרוב מגזרים וקבוצות בחברה הישראלית כדוגמת נשים, גיל שלישי ונוער בסיכון.

תיאוריה אקדמית וכלים מעשיים: הבנת האתגרים היומיומיים העומדים בפני אנשי המקצוע העוסקים בייעוץ, חינוך ותמיכה הובילה ליצירת תכנית המקנה מיומנויות בשימוש בכלים יצירתיים ובמיוחד באמנויות, ודרכים לקידום חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה". באמצעות שילוב למידה והתנסות בהנחיית קבוצות, מקדמים אנשי המקצוע את יכולותיהם כסוכני שינוי במסגרת עבודתם, הקהילה והחברה אליה הם משתייכים.

אמנויות ככלי בידי החינוך והחברה: בתכנית נלמדים הקשרים שבין האמנות לחברה, ונחשף כוחה של האמנות ככלי מניע ומקדם של תהליכים חברתיים. כיצד מהוות האמנויות כלי לפתרון קונפליקטים? איך נרתם כוחן של האמנויות בידי השינוי החברתי? שאלות אלו ועוד נדונות במהלך התכנית בקורסים תיאורטיים ובהתנסויות מעשיות, בהם מקבלים הסטודנטים טעימה מעולם האמנויות המגוון: ציור ופיסול, דרמה, ריקוד ותנועה, תיאטרון קולנוע ומוסיקה.
השימוש באמנויות מלמד כי באמצעות שחרור הדמיון מופיעים פתרונות בצורות שונות ומגוונות. ריבוי נקודות המבט מאפשר התבוננות ותובנות ביקורתיות מתעמתות עם מוסכמות ונורמות קיימות. האמנויות המבטאות תכנים מושתקים ובעיות מודחקות, מפנות תשומת לב לקהלים מוחלשים ולקבוצות שוליים בחברה – מעניקות קול, נוכחות, שפה ומבע. הן מפתחות יכולות תקשורת בינאישית ומציעות שפה נוספת למנהיג וכן לפרטים בחברה הזקוקים להביע את מצוקתם ולהציע פתרונות.

* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.

* סטודנט/ית בתכנית לימודים אקדמית מוזמן לבדוק זכאותו להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

* מלגה לחברי ארגון הגננות/ הסתדרות המורים/ ארגון המורים  (* בכפוף לתקנון מלגות)

תואר שני חברה ואמנויות - תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 37

שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 37

* התואר אינו טיפולי

התוכנית מורכבת מ- 17 קורסים אקדמיים, בהיקף של 37 נ"ז.
תואר שני בחברה ואמנויות: "אתגרים בשינוי חברתי" - מבנה כללי

קורסים בתיאוריות בשינוי חברתי14
קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית2
קורסים בהנחיית קבוצות8
קורסים הכשרה מעשית5
קורסי בחירה - באמנויות4
קורסי בחירה - תיאורטיים4
סה"כ37 נ"ז

מבנה התוכנית:

 

קורסי חובה - 29 נ"ז
קורסים בתיאוריות בשינוי חברתי
קורסים בתחום זה ישלבו היבטים תיאורטיים ביישומים של האמנויות.

מודלים ותהליכים של שינוי2
חברה ואמנויות2
מהרעיון, ליצירה, לפעולה חברתית2
התערבות בקהילות - מתיאוריה לפרקטיקה2
פילוסופיה של האדם2
פתרון קונפליקטים בין קבוצות באמצעות האמנויות2
אמנות ככלי לשינוי חברתי2
סה"כ14

קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית

שיטות מחקר 22
יישום בקהילה ב' / עבודת גמר (משוקלל במסגרת קורסי חובה הכשרה מעשית)-
סה"כ2

קורסים בהנחיית קבוצות

הקניית ידע, כלים ומיומנויות בתחום הנחיית קבוצות הינה מרכזית בתהליך של יצירת שינוי חברתי

תיאוריות ומודלים בקבוצה2
דינמיקה קבוצתית ותצפית מודרכת3
התהליך הקבוצתי באמצעות אמנויות - הנחיית עמיתים3
סה"כ8

קורסים בהכשרה מעשית

יישום התיאוריות שנלמדו בשילוב עם הכלים האמנותיים במסגרות חברתיות מגוונות.

ההכשרה מלווה בהדרכה פעילה בשטח ובקורס הדרכה אקדמי.

יישום בקהילה א'2
יישום בקהילה ב' / עבודת גמר3
סה"כ5

קורסי בחירה - 8 נ"ז
קורסי בחירה באמנויות - 4 נ"ז
בחירה של 4 נ"ז מתוך 16 נ"ז

אמנות והתפתחות האדם2
נשים ותנועה2
האמנות השביעית והגיל השלישי2
תיאטרון קהילתי2
סיפור וריפוי2
נשים יוצרות דרמה2
מוסיקה ונוער2
נערות, מגדר ותנועה2
סה"כ16

קורסי בחירה תיאורטיים - 4 נ"ז
בחירה של 4 נ"ז מתוך 16 נ"ז

אני ואתה נשנה את העולם? בין שיח ביקורתי ליישומו בישראל2
סוגיות ודילמות בעולמן של נשים ובחקר המגדר2
יצירתיות כדרך חיים בגיל השלישי2
פסיכולוגיה של נשים2
אי-שוויון וחינוך2
נערות במצוקה: מבט תיאורטי2
סוגיות ודילמות בגיל השלישי2
בני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל2
סה"כ16
 • בית הספר לחברה ואמנויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").
 • *בשנת 2023 הלימודים יתקיימו בקמפוס הקריה האקדמית אונו  במבנה החדש בצומת סביונים.

תקצירי קורסים

סטיילינג ככלי לביטוי עצמי

בסיס תיאורטי ומחקרי מראה כי אופן הלבוש קשור לתפיסה העצמית של האדם, משפיע על תפקודים קוגניטיביים ועל התקשורת עם הסביבה. אופן הלבוש הוא חלק מהגדרת הזהות האישית ובעל זיקה עמוקה לדימוי הגוף.
סטיילינג טיפולי מבוסס על הבנת החשיבות הפסיכולוגית של הבגדים כעור שני, כאובייקט מעבר וכאמצעי להבניית הזהות הנשית בתקופה שמאדירה גוף נשי בלתי מושג. זוהי שפה יצירתית המשמשת לביטוי עצמי בלתי מילולי. הקורס מבוסס על למידה חווייתית של כלי שעשוי להניע תהליכי שינוי ביחידים ובקבוצות, לשמש גשר בין תרבותי, בין אישי ותוך אישי. (נ"ז 2)

תאטרון ומופע קהילתי

הקורס הינו סדנה מעשית במהלכה נתנסה בתהליכי יצירה, תכנון וביצוע של מופע תיאטרוני -קהילתי שמטרתו לחולל שינוי במרחב התודעתי-חברתי. הסדנה תתמקד בהיבטים האומנותיים-אסתטיים, החברתיים והמעשיים-פרגמטיים של יצירת מופע אמנותי המתרחש במרחב הקהילתי-ציבורי אשר לא רק משקף מציאות חברתית נתונה ומורכבת אלא גם מתכוון להשפיע עליה ואף לשנותה. במהלך הסדנה נתמודד עם איתור וחקירה של סוגיה חברתית, פיתוח רעיוני של הפעולה האמנותית באמצעות המדיום התיאטרוני  (כתיבה, משחק, תנועה, שירה ועוד) הצגתה וביצועה במסגרת הקורס. הקורס יציג את העקרונות התיאורטיים והפרקטיים של התאטרון הקהילתי ו"תאטרון המדוכאים" של אוגוסטו בואל המהווים אמצעי לפעולה אמנותית-חברתית-פוליטית ותרפויטית שמתרחשת במסגרות אירגוניות שונות: בתי ספר, מרכזים קהילתי, מרכזי טיפול ורווחה, עמותות חברתיות ואחרים, ובקרב אוכלוסיות מגוונות: נשים, נוער בסיכון, קבוצות צרכים מיוחדים, קבוצות קונפליקט ועוד. הסדנה אינה מצריכה ניסיון קודם – "כל העולם במה וכלנו שחקנים" (שקספיר "כטוב בעיניכם").  .היצירה האמנותית משקפת ערכים, מסרים, רעיונות ורגשות דרך סובלימציה (השגבה). זו הבעה עצמית חדה, אך עקיפה, המתירה חשיפה תוך שמירה אפשרית על פרטיות. במהלך הקורס נחשף ליצירות של אמנים שונים, וניצור במגוון חומרים ומדיות. (נ"ז 2)

סיפור וכתיבה יצירתית

בקורס נעמיק באמנות הכתיבה ובהיגוד הסיפורים ככלי לשינוי חברתי. נתנסה בכתיבה יצירתית – שירה וסיפור נרטיבי אישי וקולקטיבי דרך מתודות מגוונות. נחקור את התפתחות אמנות סיפור הסיפורים בחברה; מסיפורי העם שסופרו סביב כירת הבישול ועד אמנות הפואטרי סלאם  ונבחן את הכוח המחאתי, התרפויטי והחתרני של אמנות ההיגוד בצירים מרכזיים בחברה. (נ"ז 2)
*אין צורך בהתנסות מוקדמת.

אמנות פלסטית כמנוף לשינוי

חינוך ליצירה בתחום האמנות הפלסטית מבוסס על ההנחה שלכל אחד יש צורך בסיסי להבעה עצמית.
החוויה האמנותית של האדם, הן כיוצר והן כצופה, תורמת לאחדות ולשלמות כוחותיו הרוחניים וליכולתו לפעול באנושיות בחברה. לכן החינוך ליצירה בתחום האמנות הפלסטית, הינו חשוב ביותר ויכול להוות מנוף לאנשים העובדים בתחומים החברתיים השונים.
זהו קורס מעשי העוסק בקשר המורכב והמרתק בין חומר לתוכן, ובגבולות ובמעברים בין הדו-מימד לתלת-מימד.
הסטודנטים יכירו חומרים וטכניקות רבות של הדו-ממד והתבליט, תוך התנסות במצעים שונים, צבעים שונים ותכונותיהם, מדיומים מגוונים, כלי עבודה ואופני עבודה שונים.
דרך עבודה שכבתית, נחקור את אפשרויות המעבר בין המדיות והחומרים, ואת שילובם לכדי יצירה אחת. העבודה בשכבות מהווה קרקע לתהליך של התבוננות פנימית, תוך העמקה וגילוי, ולעיתים מוביל לתובנות חדשות המאפשרות שינוי.
החיבור בין החומרים השונים הנפגשים בשכבות העבודה יוצר חומר חדש שפותח דרכים נוספות לגילום רעיונות במדיה החזותית. (נ"ז 2)

אמנות יוצרת אמנות חוקרת

הקורס יבחן את תפיסת האדם את עצמו (האני הפנימי) מחד, ואת  דמות האני שהוא משקף לחברה הסובבת אותו מאידך. האם יש פער בין האני הפנימי לחיצוני, האם ניתן ורצוי לגשר על פער זה? דרך סדרת תרגילים בעבודת סטודיו, נעסוק בהתבוננות עצמית שתוביל לפיתוח היכולת להתבטא ולהיות קומוניקטיבי. מרחב היצירה הוא מרחב של התבוננות. התבוננות פנימית, קשובה, חוקרת. נעסוק בשאלות של זהות וזרות, בקישור וגישור בין שפה לתרבות, במרחב הגבולות בין הדברים. מרחב שאינו רק דימוי ויזואלי אלא מקום מפגש עם האחר, המקום המגדיר את העצמי ומתוך כך מגדיר גם את האחר. היצירה האמנותית משקפת ערכים, מסרים, רעיונות ורגשות דרך סובלימציה (השגבה). זו הבעה עצמית חדה, אך עקיפה, המתירה חשיפה תוך שמירה אפשרית על פרטיות. במהלך הקורס נחשף ליצירות של אמנים שונים, וניצור במגוון חומרים ומדיות.

"החלון הוא האדם עצמו"  - יוצר חוקר 'עצמי'

העצמי כמקור ליצירה חקירה והתבוננות. בקורס נפתח לעומק ולרוחב טכניקות, תובנות, שיטות וגם מיומנויות אשר נרכשו בשנה א'. התבוננות בעצמי ובאחר בהנחה שאדם מהווה 'חלון הצצה' אל תוכו. נפגוש חומרי יצירה שונים ומגוונים, ניצור ונחקור את החומר, את הנפש, את העצמי ואת האחר.  והגלה שמעשה האמנות עצמו הוא מעשה חקירה לעצמו, ונעסוק בהתבוננות פנימית כדי ליצור, ובהתבוננות בתוצר כדי ללמוד ולהתפתח.
נפתח טכניקות ישנות וחדשות, נרחיב את היריעה, נעשה תרגילים המיועדים לפתח את היצירתיות הטבועה בכל אחד מאתנו. תוך כדי יצירה נשלב תחומי דעת שונים מתחומי התרבות, ומתחומי אמנות שונים (דו ותלת מימד, צילום, תנועה, שירה ועוד) בגישה בינתחומית.
נשבור קונבנציות חשיבה ונגלה שכל אדם הוא אמן.

זכויות אדם ושינוי חברתי

הקורס עוסק בזכויות אדם ושינוי חברתי בארץ ובעולם. במהלך הלמידה בקורס יתאפשרו  נקודות מבט שונות להסתכלות על ארגונים ותנועות לשנוי חברתי, מחזיקי זכויות,הפרת זכויות, אקטיביזם, עזרה לזולת, ערבות הדדית בין אוכלוסיות וקהילות בפרדיגמות של זכויות אדם. הקורס יבחן  את האפיונים השונים של זכויות אדם(אמנות בינלאומיות, חינוך לזכויות אדם, משפט בינלאומי) בהקשרים של שינוי חברתי.בקורס יתקיימו דיונים בדילמות מרכזיות הקשורות למהות זכויות אדם כגון אוניברסאליות לעומת לוקליות, חוק חילוני לעומת חוק דתי, תרבויות קהילתיות שונות, עבודות עם אוכלוסיות מגוונות בהקשרים של שינוי חברתי ויבחנו דרכים מגוונות לעיסוק בחומרים אלה בקבוצה מגוונות ורב תרבותית.

בני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל

מתבגרים בארץ ובעולם חשופים לסביבה המשתנה בהתמדה ומושפעת ממגוון תהליכים. למתבגרים בישראל אתגרים נוספים הנובעים ממאפייני המדינה כגון: חברת מהגרים, רב תרבותיות, לחצים ביטחוניים וגיוס לצה"ל המתרחש במהלך שלב זה. אין פלא איפה שעם השינויים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שהוזכרו, תקופת ההתבגרות מהווה אתגר למי שפועל עם בני הנוער ולמענם.
הקורס עוסק בגיל ההתבגרות כשלב התפתחותי ובגיל ההתבגרות כשלב של סיכון וסיכוי. בחלקו הראשון של הקורס מושם דגש על תהליכי התפתחות נורמטיביים של מתבגרים (מבחינה פיזיולוגית, פסיכולוגית וקוגניטיבית), וכן של המתבגרים בסביבותיהם (המשפחה, קבוצת השווים). בחלק השני של הקורס נלמדים נושאים כגון: המציאות הייחודית של בני נוער בישראל, נוער בסיכון, דרכי התמודדות של בני נוער, רצף השירותים למתבגרים, עמידות (resilience) וצמיחה בקרב בני נוער.

לחץ ושחיקה

הסביבה החברתית בעידן המודרני הינה עמוסת לחצים, הישגית ותובענית בדרישותיה. לא פלא, אם כן, שרובינו חווים, ברמה זו או אחרת, לחצים ושחיקה. התמודדות לא אפקטיבית עם לחצים אלו עלולה לפגוע ברווחתנו הנפשית והפיזית, ולבוא לידי ביטוי בתפקוד ירוד  בחברה: במשפחה ובעבודה. מחקרים מראים כי מודעות לסימפטומים, למקורות, ולהשלכות של התופעה, ויישום כלים שונים להתמודדות עמה, מסייעים בצמצום תופעת הלחץ והשפעותיה השליליות.

רב תרבותיות

בקורס זה נפרק ונרכיב מחדש את המושג "רב-תרבותיות". ראשית נתבונן באופן ביקורתי בתפיסות שונות של המושג, כולל קלישאות ופרקטיקות נפוצות כגון "ערב מאכלי עדות". אחר כך נתעכב על המושגים "אנחנו" ו"הם" ועל הקשר שלהם ל"רב-תרבותיות". דרך שיתוף סיפורים אישיים ננסה להבין את משמעות המושגים הללו, כיצד הם מתגבשים בחברה, וההשלכות שלהם ליצירת חברה רב-תרבותית. הקורס יהיה שילוב של תיאוריה, כתיבה אישית, שיתוף ודיון. התהליך יהווה התנסות מאתגרת ב"רב-תרבותיות על אמת". 

מגדר ואמנות- סוגיות ודילמות בעולמן של נשים

הקורס יעסוק וידון בבעיות המרכזיות בחייהן של נשים ובסוגיות העולות מן המורכבות של השינויים שחלו במצבן בחברות שונות בתקופה המודרנית.  הקורס יבדוק את הסיבות והנסיבות המביאות נשים לחוש ולסבול אפליה, דיכוי ונחיתות.  נבדוק ונדון במקורות הדיכוי החברתיים וההיסטוריים של נשים כקבוצה וכשייכות לקבוצות דיכוי אחרות. נדון בסוגיות של ייצוג, גוף, מיניות, פריון, אלימות, כלכלה ופוליטיקה במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי. נבחן גופים תיאורטיים ויצירות אמנות של נשים שקראו תגר על הסדר החברתי-מגדרי הקיים ונכיר את התנועות חברתיות והאמנותיות שהביאו לשינויים בחיי נשים, המשפחה והקהילה. הקורס יקנה כלים לחשיבה ביקורתית ויעניק מיומנות אקדמית ומקצועית בתחום ידע זה. ​

 מתכונת הלימודים

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות הינה יום לימודים אחד בשבוע במשך 4 סמסטרים ברצף. בשנה השנייה, מתווספות כ-3 שעות הכשרה מעשית.
 2. פתיחת שנת הלימודים: 30 באוקטובר 2022.
 3. לבחירתכם אחד משלושה מסלולים
  א. בוקר יום שני: יום לימודים אחד מלא בשבוע,
  ב. בוקר יום רביעי: יום לימודים אחד מלא בשבוע
  ג. ערב יום רביעי: הלימודים בימי רביעי, החל מהשעה 16:00

הערות:

 • מעודכן לשנת הלימודים 2022-2023
 • בית הספר לחברה ואמנויות-אונו שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד.
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").
 • בשנת 2023 הלימודים יתקיימו בקמפוס הקריה האקדמית אונו  במבנה החדש בצומת סביונים.

תואר שני בשינוי חברתי - תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון - תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 75 ומעלה.
 2. גיליונות ציונים מקוריים ומלאים.
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים:
  • מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
  • פסיכולוגיה חברתית 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה 2 נ"ז
  • החברה הישראלית 2 נ"ז
  • קורס סטודיו באמנות 2 נ"ז
 4. ראיון קבלה - המועמד יוזמן לראיון קבלה עם מנחי התוכנית.
 5. שתי המלצות - על המועמד להציג 2 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
  באפשרותכם להשתמש בטופס המלצה מובנה.
 6. ידע באנגלית - פטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 7. טופס הרשמה מלא ומקורי ודמי הרשמה בסך 350 ₪.

*תנאי הקבלה יאושרו יל ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשמים תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב, 2021-2022 נפתחה.
את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן

להורדת ברושור מסלול תואר שני חברה ואמנויות לחצו כאן

מסמכי ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום. להורדת טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה - תעודת B.A. או B.Ed מקוריות.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך - לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שני מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
  למעוניינים, מצ"ב טופס המלצה מובנה לרשותכם.
 4. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
  דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. כחלק מתנאי הקבלה ללימודים לתואר שני בחברה ואמנויות בנוסף לרשום בסעיפים 1-6
  יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסד אקדמי מוכר:
  • מבוא לפסיכולוגיה - 2 נ"ז
  • פסיכולוגיה חברתית - 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה - 2 נ"ז
  • החברה הישראלית - 2 נ"ז
  • אישור על לימודים בקורס אמנות - 2 נ"ז (אמנות חזותית / תנועה ומחול / דרמה ותיאטרון).

מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף
להורדת טופס הרשמה לקורסי קדם לתואר שני בחברה ואמנויות

 • בשנת 2023 הלימודים יתקיימו בקמפוס הקריה האקדמית אונו במבנה החדש בצומת סביונים.

סגל ההוראה

 • פרופ' גולן מרים – ראש התכנית
 • פרופ' ליבליך עמיה
 • פרופ'  פרידמן אריאלה
 • פרופ' מרקו שפייזר ויויאן
 • ד"ר איתן רויטל
 • ד"ר בונה גליה
 • ד"ר הופמן מיכל
 • ד"ר היימן נעמי
 • ד"ר העליון הילה
 • ד"ר הרמט גל
 • ד"ר וייסוסר שרון
 • ד"ר זן-בר צילה
 • ד"ר יגורי תמי
 • ד"ר לביא יעל
 • ד"ר לסקי שביט
 • ד"ר מדיני-לוי נורית
 • ד"ר מלכא ילין ליאורה
 • ד"ר נקר סדי מירב
 • ד"ר נתיב יעל (ילי)
 • ד"ר סטולובי טלי
 • ד"ר צדרבוים נורית
 • ד"ר שוורץ סם
 • ד"ר תובל עתליה
 • ד"ר צינגלאוב אפרת
 • מר דגן דרור
 • גב' בלס ברנס אביבית
 • גב' בלשה אילן אורלי
 • גב' גינת עינת
 • גב' גלובוצקי עדנה
 • דואק עינת
 • גב' זהבי אילת
 • גב' לפין רימונה
 • גב' סואעד סוכיינה
 • גב' עבאס פאטמה 
 • גב' עסאף הוניידא
 • גב' עוואד סוכינה
 • גב' פאבלוקס הרנן
 • גב' פימנטל נופר
 • גב' צפמן נוגה
 • גב' קוטיק נופרברג מירי
 • גב' קירשנבאום דנה
 • גב' רוזנבלום ענבל
 • גב' שוורץ לילך
 • גב' שלו זהרה
 • גב' שטרובל נטלי 
 • גב' שפירא מזרחי אשרת
 • גב' שפלר טלי
 • גב' שריתח פאתנה
 • מר קלר שימי