Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הקריה האקדמית אונו – ביה"ס לחברה ואמנויות – טלפונים שימושיים

הנהלה וראשי תוכניות

   
    

נשיאת בה"ס לחברה ואמנויות

פרופסור עמיה ליבליך

לשליחת דוא"ל לפרופסור ליבליך

 

מנכ"לית בה"ס לחברה ואמנויות

גב' דליה בן שושן

לשליחת דוא"ל לגב' בן שושן

 

ראש התכנית לתואר שני בטיפול באמנות חזותית

פרופ' דליה מררי

לשליחת דוא"ל לפרופסור מררי

 

ראש התכנית לתואר שני בטיפול בתנועה

פרופ' ויויאן מרקו שפייזר

לשליחת דוא"ל לפרופ' מרקו שפייזר

 

ראש התכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות

פרופ' אריאלה פרידמן

לשליחת דוא"ל לפרופסור פרידמן

 

דיקאן הסטודנטים

ד"ר סם שוורץ

לשליחת דוא"ל לד"ר שוורץ

 

רכזת הכשרה מעשית – מטפלים באמנות

גב' מירי לבנת

 

 

רכזת הכשרה מעשית – חברה ואמנויות

גב' לילך שוורץ

לשליחת דוא"ל לגב' שוורץ

מזכירות סטודנטים

   
    

מזכירת התכניות לטיפול באמנות חזותית, תנועה ומחול ופסיכודרמה 
–  תואר ראשון במדעי ההתנהגות

גב' סמדר בן טוב

לשליחת דוא"ל לגב' בן טוב

שלוחה 228

מזכירת התכנית תואר שני  בחברה ואמנויות – שינוי חברתי

גב' דידי אור

לשליחת דוא"ל לגב' אור 

שלוחה 222

מזכירת התכנית תואר שני  בחברה ואמנויות – שינוי חברתי

גב' קרן אורן

לשליחת דואל לגב' אורן

שלוחה 201

מזכירת תכנית
ייעודית לבעלי תעודה

גב' שגית מורגנשטרן

לשליחת דוא"ל לגב' מורגנשטרן

שלוחה 202

 

מחלקת ייעוץ והרשמה

   
טלפון המחלקה 09-8656501שלוחה 1 

מנהלת מחלקת ייעוץ והרשמה

גב' יובל וייס

לשליחת דוא"ל לגב' וייס

 
יועצת לימודיםגב' סיון אוהב שלוםלשליחת דוא"ל לגב' אוהב שלום 
יועצת לימודיםגב' נטליה נובוסדלשליחת דוא"ל לגב' נובוסד 
יועצת לימודיםגב' לינה קרופניקלשליחת דוא"ל לגב' קרופניק 

הנהלת חשבונות

   
    

מנהלת כספים

רו"ח שרה פרלמן

לשליחת דוא"ל לרו"ח פרלמן

שלוחה 216

הנה"ח – ספקים

גב' מירב וולמן

לשליחת דוא"ל לגב' וולמן

שלוחה 217

 הנה"חגב' יאנה מנשהלשלוחת דוא"ל לגב' מנשה שלוחה 3

ספרייה:

   
    

מנהלת הספרייה

גב' הניה לוי

לשליחת דוא"ל לגב' לוי

שלוחה 212

ספרנית

גב' אילנה איתן

לשליחת דוא"ל לגב' איתן

שלוחה 213

ספרנית

גב' נוגה דביר

לשליחת דוא"ל לגב' דביר

שלוחה 214

   

תחזוקה

   
    

אב הבית

מר שלום והבה

 

שלוחה 221