לוח אקדמי

לוח אקדמי – מועדים וחופשות שנה"ל תשע"ט

לוח אקדמי של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לשנה"ל תשע"ט

 

תחילת סמסטר א                           28.10.18
חופשת חנוכה                                03-09.12.18
סיום סמסטר א                              08.2.19 (כולל)
תחילת סמסטר ב                           03.3.19
חופשת פורים                                21-22.3.19
חופשת פסח                                 26.4.19 – 14.4
יום הזיכרון ויום העצמאות                 07-09.05.19
חופשת שבועות                              09.06.19
סוף סמסטר ב                               25.6.19 (כולל)