תקנון אקדמי ותקנון שכ"ל

לסטודנטים ולסגל המכללה שלום רב,

התקנון המצורף מבקש לאזן בין צורכי הסטודנט לקהילת המכללה. מערכת הכללים והנהלים נבדקת ומתחדשת מידי שנה.

התקנון מפרט מידע בנוגע לכללי המכללה והנחיות שעל פיהן אמורים הסטודנטים ואנשי המכללה לפעול. ההנחיות המפורטות תקפות גם אם לא נקראו על ידי הסטודנט או איש הסגל. כל האמור בתקנון זה מתייחס בכבוד לשני המינים כאחד.

הנהלת המכללה וצוותה, עושים את המרב על מנת לאפשר לסטודנטים ולמרצים ללמוד ולחוות את התהליכים הכרוכים בלימודים בסביבה אסתטית, נקיה ומאובזרת בכלים ובחומרים הנדרשים. שיתוף פעולה  יעזור לכולנו.

דקאן הסטודנטים, ד"ר סם שוורץ עומד לרשותכם בנושאים הקשורים לפתרון בעיות שאינן אקדמיות שיסייעו בהתקדמות ובהישגים אקדמיים, כגון: מערך המלגות והסיוע במימון, תמיכה באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וסעד בבעיות אישיות (למעט במישור האקדמי).

להורדת תקנון שכ"ל תש"פ

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ט

להורדת תקנון אקדמי תשע"ט

להורדת תקנון אקדמי תשע"ח

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ח

להורדת תקנון אקדמי תשע"ז

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ז

להורדת תקנון אקדמי תשע"ו

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ו

להורדת תקנון שכ"ל תשע"ה

להורדת תקנון תשע"ד

נספח א לתקנון תשע"ד
נספח ב לתקנון תשע"ד
נספח ג לתקנון תשע"ד
נספח ד לתקנון תשע"ד
נספח ה לתקנון תשע"ד
נספח ו לתקנון תשע"ד

בכבוד רב,

הנהלת המכללה