פעילות הספריה

ניתן להגיע לספריה

במסגרת שעות הפעילות

ובתיאום מראש בלבד

חובה להגיע עם מסכת פה ואף