Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ריאיון עם ד"ר חנה ספרן על הולדתו של הפמיניזם (במסגרת האוניברסיטה המשודרת)

ד"ר חנה ספרן, חוקרת של היסטוריה פמיניסטית, פעילה חברתית ומרצה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, מספרת על הולדתו של הפמיניזם. הריאיון עם ד"ר ספרן פתח את הסדרה אודות הפמיניזם באוניברסיטה המשודרת, ובמהלכו נגעה בשאלות: מתי נולד הפמיניזם? מי היו הסופרג'יסטיות? והאם נשים באמת זכו לשיוויון בראשית התנועה הציונית, כמו שתמיד סיפרו לנו?

פמיניזם – סוגיות עכשוויות

בסדרה על סוגיות עכשוויות בפמיניזם, משוחח קובי מידן עם מיטב החוקרות על הנושא. הסדרה מנסה למפות את ההיסטוריה והפילוסופיה של התנועה הפמיניסטית, לשאול אם יש הבדל בין המוח הנשי למוח הגברי, לבדוק מה מצב הנשים בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת, וגם איך הפמיניזם משפיע על גברים.
בסדרה התראיינו, בנוסף לד"ר ספרן, גםד"ר רוני הלפרן, ד"ר עמליה זיו, פרופ' דפנה יואל ופרופ' חנה הרצוג.

כל פרקי הסדרה זמינים באתר האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל. לחצו כאן לעמוד הסדרה