Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קול קורא להגשת תקצירים להנחיית סדנה Art is Therapy

קול קורא להגשת תקצירים להנחיית סדנה

Art is Therapy בסימן גלוי ונעלם

4-6 ביוני 2015 במרכז הימי, קיסריה

שלום רב,

בהמשך להצלחת כנס Art as therapy ה-4 שהתקיים אשתקד במרכז הימי קיסריה ולקראת הכינוס החמישי, שיתקיים ב 4-6.6.2015, ניתן להגיש תקצירים – הצעות להנחיית סדנאות בכנס.

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות ברוח הכנס ובהתאם לנושא המרכז שלו "גלוי ונעלם".

* להנחיות מלאות להגשת התקצירים: באתר: www.naturetherapy.org.il

* משלוח תקצירים לדוא"ל של הכנס: artastherapy4@gmail.com עד למוצ"ש, 1.11.2014

* יש לוודא שהתקציר התקבל בקבלת אישור בדוא"ל חוזר.