Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שינוי חברתי הלכה למעשה – נעמי גורדון חן

נעמי גורדון חן, סטודנטית בתואר השני לחברה ואמנויות, עוסקת בעשייה מיוחדת ומרגשת למען הקהילה.
נעמי הקימה את הקרן "בשביל אופיר – הקרן לעידוד היצירה לזכר אופיר חן" לזכרה והמשך פעילותה של ביתה, אופיר חן. הקרן מעודדת את האמנות ואת היצירה בקהילה ותומכת ביוצרים מתחומי אמנות מגוונים, במטרה להמשיך את דרכה של אופיר ואת השביל המיוחד שהיא סללה ובו הלכה.

שינוי חברתי הלכה למעשה

קיראו עוד בכתבת Ynet על העשייה הייחודית שמובילה נעמי גורדון חן.

ביום חnomigordonhen1מישי, 3 בספטמבר, יתקיים אירוע הפתיחה של 'גלריית רחוב'  ובה תוצג התערוכה בנושא: "בית". הגלירה היא פרויקט משותף בין המרכז הקהילתי חוף חפר וקרן "בשביל אופיר".