Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – בחירה חשובה בעתיד שלך

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – בחירה שפותחת עולם של אפשרויות

אחרי שהקדשת לכך מחשבה רבה, החלטת לבחור בתואר ראשון במדעי ההתנהגות. הבחירה כבר מאחורייך ועכשיו השאלה היא היכן ללמוד. מוסדות אקדמיים רבים מציעים תואר זה, והשאלה היא כיצד לבחור ביניהם?

מדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – קצת יותר מתואר  

בחירה במדעי ההתנהגות מעידה שיש לך עניין באנשים, באדם ובחברה. התואר יחשוף אותך לעולמות הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, ויהיה אפשרות נפלאה עבורך להכיר עולם מרתק זה. במרבית המוסדות האקדמיים, מדובר בתואר תיאורטי לחלוטין, כשהדגש הוא היכרות עם מודלים, תיאוריות ומחקרים. התואר הראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות, שונה בכך שהוא מוסיף סדנאות והתנסויות מעשיות מעולם האמנויות, כשהדגש הוא כיצד האמנויות מהוות גורם בשינוי אישי וחברתי.

אמנויות – כוח עוצמתי בהובלת שינוי אישי וחברתי

במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, מתקיימים לימודים והכשרות שעיקרן השימוש באמנויות כדי להוביל שינוי: הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. המכללה (לשעבר שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל), מבורכת בסגל הוראה גם מתחום מדעי ההתנהגות וגם מתחומי האמנויות, גם מהתחומים התיאורטיים וגם מהתחומים המעשיים. בשל סגל ההוראה המגוון, נהנים הסטודנטים מראיית עולם רחבה המאפשרת להם גם לרכוש את הידע האקדמי, וגם ללמוד ולעסוק בהובלת תהליכים לשינוי אישי וחברתי.

לשלב לימודים אקדמיים והתנסויות מעשיות

מרבית התארים הראשונים הינם תיאורטיים לחלוטין. התואר הראשון במכללה, מציעה שילוב של התיאוריה והמעשה. זהו יתרון גדול עבור סטודנטים המעונינים בתואר מגוון שאינו רק "קורסים ובחינות", אלא משלבים גם עבודה קבוצתית, התנסויות מעשיות, עבודה אישית בשילוב אמנויות ועוד. המכללה מאמינה בשילוב התנסויות מעשיות בתהליך הלמידה, כדי להעשיר את תהליך הלמידה ולייצר חוויה לימודית מעמיקה ומהנה.

כיתות קטנות, יחס אישי, קבוצה חברתית דינמית

סטודנטים שהגיעו אל המכללה ממוסדות אקדמיים אחרים, מציינים תמיד את החשיבות של הלימוד בכיתות קטנות. במכללה אין לימודים באולמי הרצאות ענקיים המכילים מאות סטודנטים. במכללה הכיתות מסודרות בתצורה של ח' כדי שהמרצים יוכלו לראות כל סטודנט וסטודנט. הכיתות הקטנות מייצרות גם  קבוצה חברתית תומכת: עבודות קבוצתיות, קבוצות הכנה למבחנים, ויחס של סטודנט לסטודנט – חבר, מאפיינים את המכללה ומאפשרים לכל סטודנט להשיא את הפוטנציאל האקדמי שלו.

לימודים, עבודה, משפחה וחיים – שילוב אפשרי 

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות מודעת לצורך של סטודנטים לעבוד למחייתם, ולקיים שגרת חיים מעניינת ונעימה, גם במהלך התואר. תכנית הלימודים מרוכזת בימי לימוד קבועים, ופריסת המטלות והבחינות, מאפשרת לנהל שגרת חיים של עבודה ומשפחה תוך כדי התואר הראשון. לסטודנטים רבים במכללה הינם בעלי קריירה תובענית, ולא רק שאינם רואים בלימודים כעול, אלא מדגישים עד כמה הלימודים תורמים להם בעשייה המקצועית והחברתית.

התואר הראשון בידיך – לאן עכשיו?

יתרונו של התואר הראשון במדעי ההתנהגות בכך שהוא מספק ידע אקדמי נרחב, המאפשר לסטודנט להמשיך למגוון מסלולים: עשייה חברתית, טיפול אישי, חינוך, עבודה קהילתית, מחקר אקדמי ועוד. במכללה האקדמית לחברה ואמנויות מציעים ארבע תוכניות לתואר שני: תואר שני בטיפול באמנויות (טיפול בתנועה ומחול, טיפול בפסיכודרמה, טיפול באמנות חזותית) ותואר שני בחברה ואמנויות, המהווה בסיס נהדר לחיים של שילוב אמנוית בעשייה חברתית.