Monthly Archives: יוני 2019

פעילות הספריה – יולי 2019

/// במהלך חודש יולי הספריה תפעל כרגיל ///

בהצלחה במבחנים

/// צוות הספריה מאחל לכל הסטודנטים בהצלחה במבחנים ובהגשת העבודות ///

סדנת "לבן על לבן" בהנחיית ענת עין דור

הבט לי בלבן של העיניים בדוק היטב את צווארונך הלבן אל תלבין פני בא ונניף יחדיו דגל לבן לפני שתבצבץ שיערה לבנה לראשי  ...   להמשך