Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסים חדשים במרכז הרב תחומי ללימודי טראומה נט"ל

קורסים חדשים במרכז הרב תחומי ללימודי טראומה נט"ל

 ההרשמה בעיצומה למגוון קורסים בתחום הטיפול בטראומה:

התכנית ללימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה – נותרו מקומות אחרונים!

טיפול אינטגרטיבי בילדים נפגעי חרדה וטראומה בהנחיית דינה סנדרוב

טיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית וגילוי עריות בהנחיית ד"ר צביה זליגמן

EMDR – Stage 1+2 בהנחיית ד"ר אודי אורן

SE – Somatic Experience בהנחיית ג'ינה רוס

התערבות טלפונית במצבי מצוקה וחירום

קורסים חדשים:

סדנת גוף נפש ממוקדת תודעה בהנחיית דינה סנדרוב

סדנה להורים – הורות בין שגרה לחרום

הקורסים יפתחו במהלך חודשים אוקטובר 2014 – ינואר 2015

הקדימו להירשם!