לימודים מתקדמים למטפלים באמנויות

פסיכותרפיה: מטפלים במשפחה החדשה

התוכנית המוצעת מתייחסת להתהוות המשפחות החדשות לנוכח ההתפתחויות המתחוללות בתחום זה בעשורים האחרונים. הפער שנוצר בין ההתפתחויות הביולוגיות, הטכנולוגיות והחברתיות ובין ההתייחסות הרגשית והאתית, מצריך פיתוח גישות טיפוליות ייעודיות והכשרת מטפלים שיתמחו בתחום זה.

תוכנית הפסיכותרפיה "מטפלים במשפחה החדשה" נועדה לתת מענה למורכבות המשפחתית, באמצעות שינוי של דפוסי יחסי הגומלין במשפחה. הטיפול המשפחתי מסייע לפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים וחברתיים. התוכנית מקנה למטפלים הלומדים בה את ההבנה התיאורטית ואת המיומנות המעשית הנדרשת לטיפול במורכבויות אלה.

למידע נוסף

גוונים של זקנה

התכנית מציעה למטפלים הלומדים בה, אינטגרציה בין הרקע התיאורטי והמקצועי הנדרש לצורכי עבודה עם הגיל המבוגר לבין התערבויות טיפוליות, העושות שימוש באמנויות שונות בעבודה עם גיל זה על מאפייניו השונים.

הנושאים בתחום הזקנה יקנו לסטודנטים ידע תיאורטי ופרקטי נרחב בנוגע לתהליכי הזדקנות וזקנה בישראל בהיבט האישי, המשפחתי, החברתי והתרבותי.

 

למידע נוסף

הדרכה למטפלים מתחילים

ההדרכה תתבסס על גישת 'ההעברה הנגדית החזותית' (visual counter transference) שפותחה על ידי יוני שור במהלך שלושים השנים האחרונות.

ההדרכה תעסוק במפגש בין שפת האמנות לבין שפת הטיפול באמנות, מתוך התבוננות ויצירת תגובה אמנותית לעבודות המטופל שיובאו לחדר. 
הקבוצה תעבוד מתוך תפיסה שמדגישה את המחויבות של המטפלת באמנות להכיר ולהעמיק את יכולתה להשתמש בשפת האמנות כשפה מובילה באבחון ובטיפול השוטף.
המודרכות תמשכנה להעמיק את ההיכרות עם חומרי האמנות ועם תקדימים אמנותיים, במטרה ללמוד על משמעות המעברים בין הטכניקות השונות והשימוש בהקשרים מתולדות האמנות.

למידע נוסף

הקליניקה הדיגיטלית

העולם הדיגיטלי נוכח בחיי היומיום יותר ויותר. נוכחות זו מחלחלת גם לקליניקה ולטיפול באומנויות למיניהן. העולם הדיגיטלי זמין ונגיש, ודלתנו פתוחה לקבל את ההתקדמות הטכנולוגית בכל התחומים. ועם זאת, בתוך הקליניקה  יש התלבטות: העולם הדיגיטלי נוכח בהן ובו זמנית מייצג אזור ביניים מורכב, שמאיים לעיתים על הגבולות המוכרים.

קורס זה מלווה את תהליכי ההתרחשות בקליניקה הנוגעים ל"פתיחת הדלת הדיגיטלית" הוא נועד להעניק עוגן תיאורטי והכשרה מעשית כדי להכיר את השפעותיו ולהתמודד איתן באופן מיטבי. ולהציע שימושים אפשריים בו בזירה הטיפולית.

למידע נוסף

הדרכה למטפלים מנוסים

קבוצת ההדרכה למטפלים באמנות מציעה למטפלים מנוסים דיונים בסוגיות מורכבות המעסיקות אותם בעבודתם בשטח. ההדרכה נערכת בקבוצה קטנה של עד שמונה מטפלים באומנויות, בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות מיום סיום התואר.
מתוך התבוננות בעבודות שנוצרות, ייבחנו ההיבטים הלא מודעים המפעילים את המטופלים ואת המטפלים. כמו כן ייבדקו אופציות להתערבויות טיפוליות מתאימות.

למידע נוסף