פסיכותרפיה: מטפלים במשפחה החדשה

פסיכותרפיה – מטפלים במשפחה החדשה

ראש התוכנית: פרופ' דליה מררי


התוכנית המוצעת מתייחסת להתהוות המשפחות החדשות לנוכח ההתפתחויות המתחוללות בתחום זה בעשורים האחרונים. הפער שנוצר בין ההתפתחויות הביולוגיות, הטכנולוגיות והחברתיות ובין ההתייחסות הרגשית והאתית, מצריך פיתוח גישות טיפוליות ייעודיות והכשרת מטפלים שיתמחו בתחום זה.
תוכנית הפסיכותרפיה "מטפלים במשפחה החדשה" נועדה לתת מענה למורכבות המשפחתית, באמצעות שינוי של דפוסי יחסי הגומלין במשפחה. הטיפול המשפחתי מסייע לפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים וחברתיים. התוכנית מקנה למטפלים הלומדים בה את ההבנה התיאורטית ואת המיומנות המעשית הנדרשת לטיפול במורכבויות אלה.

ייחודה של התוכנית בא לידי ביטוי בשני מישורים: האחד - התוכנית מתייחסת, מלבד לטיפול המשפחתי הקלאסי, לארבעה מצבים משפחתיים ייחודיים: בעיות פריון, אימוץ, פונדקאות ומשפחות מורכבות. בנוסף היא מציעה שילוב אמנויות מגוונות במסגרת המיומנויות והטכניקות הנלמדות בה, כחלק מההתערבות הטיפולית, ובכלל זה טיפול באמנות חזותית, טיפול בתנועה וטיפול בפסיכודרמה, המותאמים לנושאים הספציפיים.

התוכנית לפסיכותרפיה מטפלים במשפחה החדשה, מוכרת ע"י האגודה לטיפול זוגי המשפחתי-"תוכנית הכשרה תאורטית מלאה -קטגוריה ב'.

 • הקריה האקדמית אונו – ביה"ס לחברה ואמנויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

תקצירי קורסים

סמסטר א

קורס/תוכנית לימוד

שיעור/תרגיל

שם המרצה

שעות

מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין

שיעור

ד"ר חביבה אייל

39

תרגיל- טיפול באמנות

ד"ר מיכל לב

3

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית - פריון

שיעור

ד"ר הילה העליון

15

תרגיל- טיפול באמנות

גב' מיכל גלילי

27

*תרגיל- טיפול בתנועה

גב' מירי קוטיק

7

סמסטר ב

קורס/תוכנית לימוד

שיעור/תרגיל

שם המרצה

שעות

שיטות התערבות בטיפול משפחתי

שיעור

ד"ר שרה איווניר

42

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית - פונדקאות

שיעור

ד"ר אתי סממה

15

מעגל חיי המשפחה והנישואין- משפחות מורכבות

שיעור

ד"ר אלי שרון

21

תרגיל- טיפול באמנות

ד"ר מיכל לב

7

*אתיקה בטיפול משפחתי

שיעור

עו"ד אירית רוזנבלום

5

תרגיל- טיפול בפסיכודרמה

גב' דפנה ליבר

5

סמסטר ג

קורס/תוכנית לימוד

שיעור/תרגיל

שם המרצה

שעות

מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין

שיעור

ד"ר שרה איווניר

42

מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית - אימוץ

שיעור

חגית ניר-ברינשטיין

27

בעיות מיניות במשפחה

שיעור

ד"ר רונית אלוני

15

תרגיל- טיפול באמנות

גב' ענת גלעד

7

תרגיל- טיפול בתנועה

גב' מירי קוטיק

7

סמסטר ד

קורס/תוכנית לימוד

שיעור/תרגיל

שם המרצה

שעות

שיטות התערבות בטיפול זוגי

שיעור

ד"ר שרה איווניר

42

דיני משפחה

שיעור

עו"ד אירית רוזנבלום

21

*דיני משפחה

תרגיל

 

7

קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית

שיעור

ד"ר אילנה לח

21

*תרגיל- טיפול באמנות

ד'"ר אילנה לח

7

*קורס במתכונת מרוכזת

 מתכונת הלימודים

תוכנית דו שנתית, של שני סמסטרים בכל שנה.
יום הלימודים הוא יום ג' בין השעות 14:30-20:30. בנוסף יינתנו במהלך השנה כמה ימים מרוכזים.
תחילת הלימודים: 18 לדצמבר תשע"ט (2018)
היקף שעות הלימוד: 374 שעות אקדמיות.

התוכנית לפסיכותרפיה מטפלים במשפחה החדשה, מוכרת ע"י האגודה לטיפול זוגי המשפחתי-"תוכנית הכשרה תאורטית מלאה -קטגוריה ב'.

הערות

 • מעודכן לשנת הלימודים 2019
 • הקריה האקדמית אונו – ביה"ס לחברה ואמנויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד


תנאי קבלה והנחיות לנרשם

1.תואר שני טיפולי, אשר נלמד במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, באחד המקצועות האלה:

 • טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות
 • פסיכולוגיה: קלינית/ חינוכית/ שיקומית-רפואית/ארגונית-תעסוקתית או התפתחותית.
 • עבודה סוציאלית
 • ייעוץ חינוכי
 • קרימינולוגיה קלינית
 • תואר ברפואה
 • טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל.

2.ניסיון טיפולי: על המועמד/ת להיות בעל/ת ניסיון טיפולי של 200 שעות לפחות, במסגרת מוסד ציבורי באחד מהמקצועות האלה:

 • טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות
 • פסיכולוגיה: קלינית/ חינוכית/ שיקומית-רפואית/ארגונית-תעסוקתית או התפתחותית.
 • עבודה סוציאלית
 • ייעוץ חינוכי
 • קרימינולוגיה קלינית
 • תואר ברפואה
 • טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל.

*תנאי הקבלה יאושרו על ידי הקריה האקדמית אונו – ביה"ס לחברה ואמנויות, , בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשמים תש"פ 2019

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ, 2019 נפתחה.
את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן