Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אירועים בנושא אמנויות ושינוי חברתי

בית הספר לחברה ואמנויות אונו, גאה ונרגש להשיק את פורום "חלונות"

3 בנובמבר 2021
20:00 - 21:30

  שדה הטיפול באמנות מתפתח לכיוונים רבים ומגוונים, ויוצר מרחבים פוריים לעבודה טיפולית, שנעשית בפרטיות חדר הטיפול. פורום ההרצאות של בית הספר לטיפול באמנות...   להמשך