Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מפגש היכרות במרכז ההדרכה של קיבוץ לוחמי הגטאות

מפגש היכרות בגובה העיניים

ב-12 ביולי, התארחנו במרכז ההדרכה במרכז ההדרכה צפון מינהל חברה ונוער-בבית לוחמי הגטאות, כדי לדבר על התואר השני בחברה ואמנויות, להציג את יתרונותיו עבור אנשי מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, ולקיים דיון מרתק על העוצמות הגלומות באנשי החינוך וביכולתם להניע שינוי חברתי.

במהלך המפגש הציגה ראשת התכנית, ד"ר מרים גולן את תפיסת העולם הייחודית של התואר השני, בוגרי התואר הסבירו על פרויקטים מיוחדים בהם היו מעורבים במהלך התואר ואשר יזמו לאחריו. ד"ר גל הרמט ריתקה את הנוכחים בהרצאה מרתקת: "להסתכל לחברה בעיניים".