Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הענקת תעודת הנחיית קבוצות – דצמבר 2015

הענקת תעודת הנחיית קבוצות לבוגרי התואר השני בחברה ואמנויות

מתקדמים להצלחה: השבוע חולקה תעודת הנחיית קבוצות לכל הבוגרים שעשו את ההשלמה במסגרת התואר השני בחברה ואמנויות. תעודה בהנחיית קבוצות הינה נכס חשוב עבור הבוגרים שלנו, העוסקים בפעילות חינוכית וקהילתית, ומקדמים שינוי חברתי ואישי באמצעות המיומנויות שנרכשו במהלך התואר השני.

בהצלחה לכל הבוגרים היקרים שלנו!